Økologisk tøj

Størstedelen af det tøj der laves i dag er af naturmaterialer. Det betyder at det kommer fra jorden! Jordens muldlag er yderst begrænset og mange steder stærkt forgiftet efter mange års intensiv brug af kunstgødning og gift. Konventionelt opdyrket bomuld er en af de planter der sprøjtes mest i hele verden. Mere end 20 millioner mennesker arbejder med dyrkning og fremstilling af befolkningens tekstiler.


Når du vælger økologisk tøj hjælper DU med:
at skabe et bedre miljø i de lande hvor dit tøj fremstilles. Renere vand, levende og produktiv muld, biologisk mangfoldighed!
at skabe sundhed for arbejderne og deres børn i fremtiden!
at skabe en god økonomi for arbejderne, så de slipper at sætte sig i gæld på grund af dyrt købt kunstgødning og gift!
at forbedret globalt miljø, eftersom kunstgødning er en energisluger i fremstilling og transport!
at skabe et bæredygtigt samfund!
at give dig selv flot og hudvenlig tøj i høj kvalitet!


Ulemper? - Ingen!
Nogle skræmmende men vigtige faktorer:
Konventionelt opdyrket bomuld sprøjtes med gift op til 25 gange om året. Giften forurener vandforsyningen og selve grundvandet i området hvor de dyrkes.
Ifølge WHO rammes 3 millioner medmennesker årligt af svære forgiftninger, som følge af opdyrkningen af bomuld til vores tøj. 20.000 af dem dør! Alt dette for at vi skal kunne købe billigt tøj.
Kunstgødning er en energisluger i fremstillingsprocessen
Selv den konventionelle tekstilindustri er kraftigt forurenende
Arbejdsvilkårene for de arbejdere på fabrikkerne der fremstiller stoffet, syr og pakker vores billige tøj er ofte umenneskelige med lange dage og dårlig eller ikke eksisterende sikkerhedsudstyr
Når det kommer til konventionel uld produktion, hvoraf Australien producerer mest, er racer af får med abnorme mængder uld blev fremavlet. I varmen får disse racer let lus og derfor dyppes de regelmæssigt i store kar med gift. Gift der bagefter hældes ud i naturen. Uld industrien er ligeledes en stor forurening af miljøet eftersom de slipper store mængder af rengøringsmiddel og giftige farvestoffer ud i naturen.