Undertøj, silke

Tussa-siden kallas också för vildsiden eftersom tussahfjärilar lever vilt i naturen.